wtorek, 16 kwietnia 2013

Seminarium dotyczące wsparcia biznesu

Rozwój Lubelszczyzny jest związany z potencjałem, wiedzą i umiejętnościami ludzi, którzy tutaj pracują. Ważnym czynnikiem jest ciągłe pogłębianie wiedzy, udział w szkoleniach oraz konferencjach.
W najbliższych dniach odbędzie się ciekawe, bezpłatne seminarium „Wsparcie biznesu w okresie spowolnienia. W czym mogą pomóc dostępne środki unijne?”. Spotkanie jest jednym z 16 spotkań realizowanych w ramach kampanii prowadzonej przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programu na rzecz konkurencyjności innowacji (CIP) „Instrumenty Finansowe dla MŚP” działający przy Związku Banków Polskich, przy współpracy PARP oraz Krajowej Izby Gospodarczej.

wtorek, 9 kwietnia 2013

Inkubator dla Lubelszczyzny

Inkubator Technologiczny w Lublinie to instytucja, która powstała w ramach programu wsparcia „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013″, w ramach projektu „Lubelski Park Naukowo Technologiczny”.
W całym dużym obiekcie przy ul. Dobrzańskiego znajduje się Inkubator oraz Park Naukowo Technologiczny w Lublinie.
Powstanie Inkubatora ma realizować wizję Lubelszczyzny jako regionu przedsiębiorczego, regionu nauki oraz edukacji i takie zadanie jest spełniane.