poniedziałek, 6 czerwca 2016

Jak działają europejskie inkubatory

01.06.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego odbyło się spotkanie z delegacją z Norwegii oraz Mołdawii, które miało na celu przybliżenie uczestnikom procesu inkubacji przedsiębiorczości jaki odbywa się w naszym regionie, w tym pokazanie dobrych praktyk w zakresie współpracy na linii biznes-nauka.


Spotkanie odbyło się w ramach wizyty studyjnej w Polsce organizowanej przez norweski Park Naukowo-Technologiczny Proneo z siedzibą w Verdal (region Nord-Trøndelag).
Podczas spotkania o możliwościach pozyskania funduszy z Unii Europejskiej opowiadali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Urzędu Miasta. O praktycznej stronie funkcjonowania inkubatorów opowiadał przedstawiciel naszej instytucji.

Dzięki spotkaniu uczestnicy mieli idealną możliwość do porównania zasad funkcjonowania inkubatorów w różnych częściach Europy. Teraz czas aby zdobytą wiedzą wykorzystać w praktyce.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz